Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

header

Informatie over ons koor

Doelstelling 

Het doel van het koor is te zingen tot eer van God en op die manier Zijn Woord verbreiden. 

Repetitieavond 

We repeteren elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:15 in De Hoeksteen, Esdoornlaan 2 te Waddinxveen en we kennen zowel oefenavonden voor mannen en vrouwen afzonderlijk als gezamenlijke oefenavonden. In de agenda op de site is aangegeven of een oefenavond voor mannen, voor vrouwen of gezamenlijk is. 


Ledeninstroom 

Nieuwe leden stromen bij voorkeur in de eerste maand van een seizoen in (september en januari). Iedereen is van harte welkom om een keer een oefenavond mee te maken. Leeftijd: Een ieder vanaf 16 jaar is van harte welkom. Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar wordt het lidmaatschap beëindigd per einde kalenderjaar. 

Contributie 

Deze bedraagt op dit moment € 46,40 per kwartaal (per jaar 2% index verhoging). 

Concertmap en muziek
Voor de concertmap en de muziekstukken wordt een borg van € 7,= gevraagd.
De concertmap wordt alleen gebruikt bij uitvoeringen.